ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดอัมพวัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
12
7
19
2
ป.1
10
9
19
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
45
39
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
46
103
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...