ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านย่านตาขาว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
26
19
45
2
อบ.3
38
38
76
3
รวม อบ.
64
57
121
5
ป.1
83
54
137
4
ป.2
65
65
130
4
ป.3
71
73
144
4
ป.4
53
58
111
4
ป.5
84
62
146
4
ป.6
66
69
135
4
รวมประถม
422
381
803
24
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
486
438
924
29
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...