ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านย่านตาขาว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
39
36
75
3
อบ.3
37
26
63
2
รวม อบ.
76
62
138
5
ป.1
68
68
136
4
ป.2
70
72
142
4
ป.3
50
55
105
4
ป.4
81
63
144
4
ป.5
67
70
137
4
ป.6
65
88
153
4
รวมประถม
401
416
817
24
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
477
478
955
29
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...