ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
6
6
12
2
ป.1
3
0
3
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
0
2
2
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
16
13
29
6
ม.1
1
0
1
1
ม.2
3
3
6
1
ม.3
3
1
4
1
รวมมัธยมต้น
7
4
11
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
29
23
52
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...