ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
12
25
1
อบ.3
15
16
31
1
รวม อบ.
28
28
56
2
ป.1
17
9
26
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
14
15
29
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
72
63
135
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
91
191
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...