ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
12
7
19
1
รวม อบ.
19
10
29
2
ป.1
13
16
29
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
15
6
21
1
รวมประถม
62
46
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
56
137
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...