ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
6
17
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
20
14
34
2
ป.1
15
11
26
1
ป.2
13
13
26
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
59
53
112
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
67
146
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...