ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาโตง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
5
7
1
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
17
14
31
3
ป.1
14
6
20
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
4
11
15
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
45
34
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
48
110
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...