ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไทร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
32
32
64
3
อบ.3
30
26
56
2
รวม อบ.
62
58
120
5
ป.1
26
30
56
2
ป.2
25
27
52
2
ป.3
21
23
44
2
ป.4
28
23
51
2
ป.5
29
24
53
2
ป.6
21
20
41
1
รวมประถม
150
147
297
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
212
205
417
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...