ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทรงาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
7
13
20
2
ป.1
8
1
9
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
8
1
9
1
รวมประถม
33
24
57
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
37
77
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...