ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
11
25
1
อบ.3
13
10
23
1
รวม อบ.
27
21
48
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
11
13
24
1
ป.3
8
13
21
1
ป.4
20
19
39
1
ป.5
11
10
21
1
ป.6
18
19
37
1
รวมประถม
78
84
162
6
ม.1
8
9
17
1
ม.2
19
11
30
1
ม.3
15
10
25
1
รวมมัธยมต้น
42
30
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
147
135
282
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...