ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดธรรมาราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
5
19
1
อบ.3
3
9
12
1
รวม อบ.
17
14
31
2
ป.1
4
9
13
1
ป.2
12
3
15
1
ป.3
16
5
21
1
ป.4
15
7
22
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
20
13
33
1
รวมประถม
77
46
123
6
ม.1
14
11
25
1
ม.2
13
10
23
1
ม.3
10
9
19
1
รวมมัธยมต้น
37
30
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
131
90
221
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...