ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะปุด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
9
19
1
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
6
11
17
1
รวม อบ.
23
24
47
3
ป.1
4
1
5
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
51
45
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
69
143
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...