ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดควนสีนวล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
18
35
2
อบ.3
20
22
42
2
รวม อบ.
37
40
77
4
ป.1
29
24
53
2
ป.2
22
12
34
1
ป.3
27
21
48
2
ป.4
20
12
32
1
ป.5
26
19
45
2
ป.6
18
12
30
1
รวมประถม
142
100
242
9
ม.1
15
10
25
1
ม.2
24
20
44
2
ม.3
11
12
23
1
รวมมัธยมต้น
50
42
92
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
229
182
411
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...