ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไทรทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
20
43
2
อบ.3
17
21
38
2
รวม อบ.
40
41
81
4
ป.1
26
23
49
2
ป.2
24
16
40
2
ป.3
28
13
41
2
ป.4
24
16
40
1
ป.5
26
18
44
1
ป.6
13
22
35
1
รวมประถม
141
108
249
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
181
149
330
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...