ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไทรทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
16
35
2
อบ.3
23
22
45
2
รวม อบ.
42
38
80
4
ป.1
19
18
37
2
ป.2
27
22
49
2
ป.3
25
17
42
2
ป.4
27
14
41
1
ป.5
24
16
40
1
ป.6
25
17
42
1
รวมประถม
147
104
251
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
189
142
331
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...