ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดนางประหลาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
17
10
27
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
11
6
17
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
17
6
23
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
13
6
19
1
รวมประถม
66
35
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
45
128
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...