ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่หลวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
11
16
27
2
ป.1
9
11
20
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
44
46
90
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
62
117
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...