ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดมงคลสถาน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
10
16
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
14
19
33
2
ป.1
12
6
18
1
ป.2
6
14
20
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
18
10
28
1
ป.5
10
13
23
1
ป.6
13
12
25
1
รวมประถม
68
63
131
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
82
164
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...