ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
14
15
29
2
ป.1
12
7
19
1
ป.2
5
9
14
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
10
12
22
1
รวมประถม
49
50
99
6
ม.1
8
8
16
1
ม.2
11
12
23
1
ม.3
8
5
13
1
รวมมัธยมต้น
27
25
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
90
180
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...