ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองสมาน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
13
22
1
อบ.3
13
11
24
1
รวม อบ.
22
24
46
2
ป.1
13
16
29
1
ป.2
13
16
29
1
ป.3
15
13
28
1
ป.4
14
7
21
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
10
11
21
1
รวมประถม
78
77
155
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
101
201
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...