ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดปากปรน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
12
11
23
2
ป.1
13
14
27
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
12
5
17
1
ป.4
13
9
22
1
ป.5
10
13
23
1
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
64
57
121
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
68
144
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...