ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ้าหวี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
17
10
27
2
ป.1
10
1
11
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
12
3
15
1
รวมประถม
50
22
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
32
99
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...