ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งกอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
6
14
20
1
รวม อบ.
17
21
38
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
2
9
11
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
11
4
15
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
38
44
82
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
65
120
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...