ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตะเสะ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
3
9
1
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
22
20
42
3
ป.1
9
6
15
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
11
4
15
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
12
9
21
1
ป.6
1
4
5
1
รวมประถม
55
37
92
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
57
134
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...