ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาทะเล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
14
14
28
2
รวม อบ.
25
22
47
3
ป.1
14
10
24
1
ป.2
14
15
29
2
ป.3
14
8
22
1
ป.4
9
12
21
2
ป.5
13
19
32
2
ป.6
18
15
33
2
รวมประถม
82
79
161
10
ม.1
13
7
20
1
ม.2
7
8
15
1
ม.3
3
7
10
1
รวมมัธยมต้น
23
22
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
123
253
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...