ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาทะเล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
15
32
1
อบ.3
12
16
28
1
รวม อบ.
29
31
60
2
ป.1
12
15
27
1
ป.2
22
10
32
1
ป.3
9
13
22
1
ป.4
20
22
42
2
ป.5
21
16
37
2
ป.6
12
14
26
1
รวมประถม
96
90
186
8
ม.1
17
10
27
1
ม.2
2
7
9
1
ม.3
6
5
11
1
รวมมัธยมต้น
25
22
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
150
143
293
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...