ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
200
251
451
11
ม.2
167
222
389
10
ม.3
177
248
425
10
รวมมัธยมต้น
544
721
1,265
31
ม.4
224
300
524
13
ม.5
207
318
525
13
ม.6
210
289
499
13
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
641
907
1,548
39
รวมทั้งหมด
1,185
1,628
2,813
70
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...