ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
192
259
451
11
ม.2
143
265
408
11
ม.3
186
231
417
11
รวมมัธยมต้น
521
755
1,276
33
ม.4
173
354
527
13
ม.5
161
322
483
13
ม.6
158
256
414
11
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
492
932
1,424
37
รวมทั้งหมด
1,013
1,687
2,700
70
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...