ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนน้ำผุด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
43
36
79
3
ม.2
38
25
63
2
ม.3
33
29
62
2
รวมมัธยมต้น
114
90
204
7
ม.4
21
27
48
2
ม.5
15
11
26
2
ม.6
14
23
37
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
50
61
111
6
รวมทั้งหมด
164
151
315
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...