ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
50
46
96
4
ม.2
43
53
96
4
ม.3
33
62
95
4
รวมมัธยมต้น
126
161
287
12
ม.4
77
67
144
6
ม.5
53
90
143
6
ม.6
67
78
145
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
197
235
432
18
รวมทั้งหมด
323
396
719
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...