ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสภาราชินี 2 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
128
106
234
7
ม.2
110
102
212
6
ม.3
77
73
150
5
รวมมัธยมต้น
315
281
596
18
ม.4
67
85
152
6
ม.5
80
120
200
7
ม.6
62
91
153
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
209
296
505
19
รวมทั้งหมด
524
577
1,101
37
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...