ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
25
16
41
2
ม.2
38
23
61
3
ม.3
35
14
49
2
รวมมัธยมต้น
98
53
151
7
ม.4
15
16
31
3
ม.5
10
13
23
3
ม.6
28
12
40
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
53
41
94
9
รวมทั้งหมด
151
94
245
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...