ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกันตังพิทยากร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
126
105
231
7
ม.2
114
91
205
7
ม.3
106
115
221
8
รวมมัธยมต้น
346
311
657
22
ม.4
105
134
239
7
ม.5
99
115
214
8
ม.6
104
130
234
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
308
379
687
23
รวมทั้งหมด
654
690
1,344
45
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...