ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
39
41
80
3
ม.2
56
48
104
3
ม.3
63
44
107
4
รวมมัธยมต้น
158
133
291
10
ม.4
36
35
71
3
ม.5
39
46
85
3
ม.6
19
47
66
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
94
128
222
9
รวมทั้งหมด
252
261
513
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...