ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
221
215
436
13
ม.2
193
219
412
12
ม.3
124
169
293
8
รวมมัธยมต้น
538
603
1,141
33
ม.4
95
184
279
8
ม.5
89
168
257
8
ม.6
52
149
201
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
236
501
737
23
รวมทั้งหมด
774
1,104
1,878
56
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...