ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
24
19
43
2
ม.2
22
14
36
2
ม.3
13
26
39
2
รวมมัธยมต้น
59
59
118
6
ม.4
10
20
30
2
ม.5
13
11
24
2
ม.6
6
16
22
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
29
47
76
6
รวมทั้งหมด
88
106
194
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...