ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
45
29
74
3
ม.2
38
34
72
3
ม.3
26
30
56
3
รวมมัธยมต้น
109
93
202
9
ม.4
18
17
35
2
ม.5
6
19
25
2
ม.6
14
11
25
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
38
47
85
6
รวมทั้งหมด
147
140
287
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...