ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
71
78
149
4
ม.2
58
56
114
4
ม.3
54
64
118
4
รวมมัธยมต้น
183
198
381
12
ม.4
38
48
86
3
ม.5
27
51
78
3
ม.6
35
50
85
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
100
149
249
9
รวมทั้งหมด
283
347
630
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...