ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคันธพิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
48
36
84
4
ม.2
53
36
89
4
ม.3
46
23
69
4
รวมมัธยมต้น
147
95
242
12
ม.4
22
16
38
4
ม.5
27
23
50
3
ม.6
15
33
48
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
64
72
136
10
รวมทั้งหมด
211
167
378
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...