ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
69
64
133
4
ม.2
65
68
133
4
ม.3
71
77
148
4
รวมมัธยมต้น
205
209
414
12
ม.4
42
46
88
3
ม.5
29
46
75
3
ม.6
35
37
72
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
106
129
235
9
รวมทั้งหมด
311
338
649
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...