ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
81
103
184
5
ม.2
75
98
173
5
ม.3
84
72
156
5
รวมมัธยมต้น
240
273
513
15
ม.4
61
74
135
4
ม.5
58
66
124
4
ม.6
41
64
105
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
160
204
364
12
รวมทั้งหมด
400
477
877
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...