ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยยอด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
207
263
470
12
ม.2
168
291
459
12
ม.3
211
246
457
12
รวมมัธยมต้น
586
800
1,386
36
ม.4
125
186
311
8
ม.5
122
207
329
9
ม.6
99
231
330
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
346
624
970
26
รวมทั้งหมด
932
1,424
2,356
62
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...