ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามัคคีศึกษา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
49
52
101
3
ม.2
56
42
98
3
ม.3
54
64
118
3
รวมมัธยมต้น
159
158
317
9
ม.4
51
53
104
3
ม.5
20
36
56
3
ม.6
34
28
62
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
105
117
222
9
รวมทั้งหมด
264
275
539
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...