ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
36
33
69
2
ม.2
44
32
76
2
ม.3
53
35
88
3
รวมมัธยมต้น
133
100
233
7
ม.4
35
48
83
3
ม.5
11
25
36
2
ม.6
4
27
31
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
50
100
150
7
รวมทั้งหมด
183
200
383
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...