ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
33
42
75
2
ม.2
28
44
72
2
ม.3
27
22
49
2
รวมมัธยมต้น
88
108
196
6
ม.4
18
19
37
2
ม.5
11
14
25
2
ม.6
5
17
22
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
34
50
84
6
รวมทั้งหมด
122
158
280
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...