ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
36
35
71
2
ม.2
39
40
79
3
ม.3
43
34
77
2
รวมมัธยมต้น
118
109
227
7
ม.4
42
27
69
2
ม.5
44
37
81
3
ม.6
25
24
49
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
111
88
199
7
รวมทั้งหมด
229
197
426
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...