ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังวิเศษ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
115
96
211
6
ม.2
108
91
199
6
ม.3
74
92
166
5
รวมมัธยมต้น
297
279
576
17
ม.4
54
64
118
4
ม.5
47
79
126
4
ม.6
51
58
109
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
152
201
353
12
รวมทั้งหมด
449
480
929
29
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...