ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
92
83
175
5
ม.2
77
91
168
5
ม.3
90
77
167
5
รวมมัธยมต้น
259
251
510
15
ม.4
45
68
113
4
ม.5
49
62
111
4
ม.6
29
55
84
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
123
185
308
12
รวมทั้งหมด
382
436
818
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...