ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
114
94
208
6
ม.2
81
87
168
5
ม.3
73
99
172
5
รวมมัธยมต้น
268
280
548
16
ม.4
31
81
112
4
ม.5
30
78
108
4
ม.6
26
67
93
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
87
226
313
12
รวมทั้งหมด
355
506
861
28
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...