ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
92
90
182
5
ม.2
90
105
195
5
ม.3
57
109
166
6
รวมมัธยมต้น
239
304
543
16
ม.4
34
82
116
4
ม.5
29
68
97
4
ม.6
36
87
123
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
99
237
336
12
รวมทั้งหมด
338
541
879
28
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...