ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
100
124
224
6
ม.2
109
89
198
5
ม.3
66
82
148
5
รวมมัธยมต้น
275
295
570
16
ม.4
37
81
118
3
ม.5
29
76
105
4
ม.6
30
77
107
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
96
234
330
11
รวมทั้งหมด
371
529
900
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...