ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
30
23
53
2
ม.2
20
30
50
2
ม.3
20
24
44
2
รวมมัธยมต้น
70
77
147
6
ม.4
14
19
33
2
ม.5
9
20
29
2
ม.6
10
16
26
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
33
55
88
6
รวมทั้งหมด
103
132
235
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...