ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนรัษฎา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
119
132
251
7
ม.2
104
133
237
7
ม.3
118
133
251
7
รวมมัธยมต้น
341
398
739
21
ม.4
80
101
181
5
ม.5
43
75
118
5
ม.6
52
107
159
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
175
283
458
15
รวมทั้งหมด
516
681
1,197
36
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...