ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนรัษฎา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
112
135
247
7
ม.2
123
135
258
7
ม.3
103
103
206
6
รวมมัธยมต้น
338
373
711
20
ม.4
54
82
136
5
ม.5
55
103
158
5
ม.6
53
98
151
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
162
283
445
15
รวมทั้งหมด
500
656
1,156
35
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...