ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
43
51
94
4
ม.2
56
56
112
4
ม.3
48
54
102
4
รวมมัธยมต้น
147
161
308
12
ม.4
17
40
57
3
ม.5
35
53
88
3
ม.6
19
52
71
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
71
145
216
8
รวมทั้งหมด
218
306
524
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...