ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
6
19
1
อบ.2
11
13
24
1
อบ.3
20
20
40
2
รวม อบ.
44
39
83
4
ป.1
12
20
32
1
ป.2
13
14
27
1
ป.3
13
25
38
1
ป.4
25
20
45
1
ป.5
16
18
34
1
ป.6
17
16
33
1
รวมประถม
96
113
209
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
140
152
292
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...