ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
11
21
1
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
21
30
51
2
รวม อบ.
40
51
91
4
ป.1
12
16
28
1
ป.2
17
26
43
1
ป.3
27
21
48
1
ป.4
16
19
35
1
ป.5
17
16
33
1
ป.6
17
15
32
1
รวมประถม
106
113
219
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
146
164
310
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...